“De NKI is de belangenbehartiger voor producerende bedrijven in de koeltechniek. NKI-leden produceren hoogwaardige koeltechnische oplossingen die nationaal en internationaal hun weg vinden naar een groot aantal toepassingsgebieden. Van warmtewisselaars die worden toegepast in vriestunnels tot koelvitrines in de supermarkt. “

 

De NKI is aanspreekpunt voor de nationale overheid bij wetgeving over koeltechniek. De NKI is lid van de Europese belangenorganisatie Eurovent. Leden van de NKI zijn daarnaast actief in de werkgroepen van Eurovent. Op deze wijze is de NKI direct betrokken bij de totstandkoming van Europese wetgeving.

De NKI brengt leden bij elkaar en informeert over ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de werkgever.

De NKI  is één van de brancheorganisaties van FME, de overkoepelende brancheorganisatie voor de technologische industrie waarbij ruim 2.750 technologische bedrijven in Nederland zijn aangesloten.

De NKI heeft als doel de koeltechnische maakindustrie op de kaart te zetten .
Dit doet zij door te: beïnvloeden, verbinden en te informeren

Historie
De NKI is in 1947 opgericht en staat voor “Nederlandse Koeltechnische Industrie”. Lange tijd had de NKI vier lidbedrijven (Grasso, Goedhart, Helpman en Fri-Jado) . De vereniging had vooral tot doel om leden in de gelegenheid te stellen actief te zijn binnen de Europese belangenvereniging Eurovent.

De laatste jaren is de vereniging gegroeid. De NKI is de vereniging geworden van producerende bedrijven in de koeltechnische industrie in Nederland en heeft  inmiddels 11 leden. Verdere groei en een sterke vertegenwoordiging voor de koeltechnische  industrie is het doel.

Vergaderdocumenten
Over het bestuur